En självklar del av Järva sedan 1996

En självklar del av Järva sedan 1996

Vi är en muslimsk församling som verkar i och för Järva området sedan 1996.

Våra tjänster

Vi erbjuder en rad olika tjänster för församlingens medlemmar och besökare. Vi strävar efter att upprätthålla de tjänster som våra medlemmar och besökare efterfrågar och behöver.

Böner och gudsdyrkan

Bönen är en av Islams fem pelare vilket gör att många muslimer vänder sig och ber i moskeer. Vi har öppet under alla bönetider, fem gånger om dagen, och tiden för varje bön är ca 10 minuter. Fredagsbönen är muslimernas veckoceremoni och brukar sträcka sig till normalt ca 30 minuter.

Imam rådgivning

Vi erbjuder personlig rådgivning samt Juridisk rådgivning. Vi försöker vara en resurs och besvara allt ifrån sociala frågor till komplicerade familjesituationer. För tidsbokning kontakta gärna oss!

Senaste nytt

Aktuellt från Islamiska Förbundet i Järva